top of page
Hliníkové okná

HLINÍKOVÉ OKNÁ

Hliníkové systémy umožňujú vyrábať rôzne typy okien a dverí, v závislosti od špecifických požiadaviek na funkčnosť, estetiku, tepelnú izoláciu, odolnosti proti vlámaniu, dymotesnosť, či požiarnu odolnosť. Sú určené na použitie v administratívnych budovách, vo verejných, obchodných a servisných zariadeniach, hoteloch, obytných budovách, športových a rekreačných zariadeniach, bankách, výrobných závodoch.

Hliníkové okná

HLINÍKOVÉ OKNO
ALUPROF MB-104 PASSIVE

Najnovší okenný a dverový systém MB-104 Passive je špičkový produkt, ktorý spĺňa parametre pre pasívne domy. Nemecký inštitút Passive House v Darmstadte hodnotí pasívny štandard pri dosiahnutí Uw celého okna menšie ako 0,85 W / m2k a to so sklom Ug 0,7 W / m2k. Pri použití skla Ug 0,5 W/m2.K sa Uw dostáva k hranici 0,5 W/m2.K Systém je dostupný vo verzii SI (vložky z EPS) alebo
AERO (AERO gél) v závislosti od požadovanej hodnoty tepelného prestupu. Stavebná hĺbka rámu je 95 mm, krídla 104 mm. Ku ďalším charakteristikám systému patrí možnosť zasklenia až do 81 mm či perfektná vodotesnosť a prievzdušnosť.

INDEX PRECHODU TEPLA Uw > 0,53 W/m²K

Hliníkové okná
Hliníkové okná

HLINÍKOVÉ OKNO
ALUPROF MB-86 ST, SI, AERO

Nový systém hliníkových okien a dverí MB-86 ponúka vynikajúce izolačné vlastnosti a je odpoveďou na neustále rastúce požiadavky trhu, vhodný aj pre nízkoenergetické domy.

Je to prvý hliníkový systém, ktorý vo verzii AERO používa kremičitý aerogél vyplnený netkanou sklenenou textíliou napomáhajúci dosiahnuť špičkových teplotných parametrov (Uw celého okna od 0,8 W / m2K, Ud dverí od 1.0 W / m2K).

Vysoká pevnosť profilov umožňuje výrobu konštrukcií veľkých rozmerov a hmotnosťou (krídlo okna / dverí až 200 kg), a tiež konštrukcií odolných proti vlámaniu. Stavebná hĺbka rámu je 77 mm, krídla 86 mm. Systém ponúka 3 varianty tepelnej izolácie MB-86 ST: >1,3 W / m2K, MB-86 SI: > 0,9 W / m2K, MB-86 AERO: > 0,63 W / m2K. Medzi ďalšie charakteristiky patria:
 

  • široké termické mostíky s dodatočnými izolačnými prvkami

  • 2-zložkové centrálne tesnenie dokonale izoluje priestor medzi krídlom a rámom

  • kompatibilita so systémom zdvižno-posuvných dverí MB-77HS

  • dizajnové zasklievacie lišty vo variantách Standard a Prestige

  • rôzne typy kovaní vrátane skrytých pántov

  • široký rozsah zasklenia až 67 mm (zvukovoizolačné, bezpečnostné a pod.)

  • odolnosť proti vlámaniu RC2, RC3INDEX PRECHODU TEPLA Uw > 0,63 W/m²K

86st

HLINÍKOVÉ OKNO
ALUPROF MB-86 US skryté krídlo

Systém MB-86 US je architektonický variant okenného krídla profilového systému MB-86. Aktívne okenné krídlo je zvonku neviditeľné, vďaka čomu všetky časti rámovej konštrukcie vyzerajú rovnako bez dodatočných rušivých línií.

Hĺbka rámu je 77 mm, krídla 80,8 mm. Optimálna pohľadová šírka rámov dáva dostatočný priestor presklenia a maximalizuje tak prestup svetla do interiéru. Rozsah zasklenia je u fixných častí 7 - 52 mm a v okennom krídle 15 - 60 mm. To umožňuje použitie väčšiny dostupných skiel na trhu. Z hľadiska technických vlastností systém MB-86US spĺňa všetky požiadavky na úsporu energií a ochranu životného prostredia. Rovnako ako základný variant MB-86, má k dispozícii tri varianty tepelnej izolácie t.j. ST, SI a AERO. Systém umožňuje výrobu konštrukcií veľkých rozmerov. Maximálna výška okenného krídla je až 2500 mm a maximálna šírka až 1600 mm. Maximálna hmotnosť krídla je 150 kg. 

INDEX PRECHODU TEPLA Uw > 0,79 W/m²K 

Hliníkové okná
86
Hliníkové okná

HLINÍKOVÉ OKNO
ALUPROF MB-70, MB-70 HI

MB-70, MB-70 HI je moderný systém pre výrobu okien a dverí so zvýšenou tepelnou izoláciou. Spĺňa požiadavky na tepelnú izoláciu podľa STN 73 0540. Zloženie 3-komorových profilov dosahuje súčiniteľ prestupu tepla Uf od 1,3 W / m2K.

Systém sa vyznačuje robustnosťou profilov (hrúbka stien min. 2 mm) a veľmi dobrým technickým riešením. Konštrukčná hĺbka profilov okien je 70 mm (rám) a 79 mm (krídlo), dverí 70 mm (rám i krídlo). Výsledkom je efekt jednoliateho povrchu z vonkajšej strany po zatvorení (u okien) a lícovanie povrchu krídel a rámu (u dverí). Nízka hodnota súčiniteľu prestupu tepla Uf je vďaka použitiu špeciálneho tepelného mostíka a tesnenia. Tepelný mostík typu "omega" z polyamidu spevneného skleným vláknom má šírku 34 mm (okná) a 24 mm (dvere). Použitý tvar mostíka zvyšuje tuhosť profilov, uľahčuje ich odvodnenie a zaisťuje vhodnú tepelnú izoláciu za každého počasia.

V ponuke sú nielen bežné otváravé prvky ako okná a dvere, ale aj dvere s bezpečným privieraním alebo panikové dvere. Tepelný komfort v systéme MB-70 HI je vyšší ako u štandardných systémov vďaka špeciálnym izolačným vložkám v profiloch a tiež pod sklom. Prestup tepla oknom Uw dosahuje až 1,0 W / m2K a prestup dverami Ud až 1,1 W / m2K. Systém sa vyznačuje vysokou tuhosťou a je teda možné vyrobiť konštrukcie veľkých rozmerov. K dispozícii sú dodatočné prvky, ktoré zaručujú vysokú triedu odolnosti proti vlámaniu RC4 (WK4) a dvere RC3 (WK3). 

INDEX PRECHODU TEPLA MB 70 Uf > 1,5 W/m²K
INDEX PRECHODU TEPLA MB 70 HI Uf > 1,0 W/m²K 

70

HLINÍKOVÉ OKNO
ALUPROF MB-60

Systém MB-60 je kompletný okenno-dverový systém pre výrobu hliníkových konštrukcií s tepelnou a zvukovou izoláciou. Je určený na výrobu okien, stien a dverí, kde nie sú kladené vysoké nároky na tepelnú izoláciu, ale zároveň ponúka dostatočnú konštrukčnú tuhosť a pevnosť pri zachovaní prijateľných ekonomických nákladov.

Systém umožňuje výrobu konštrukcií odolných proti vlámaniu do triedy RC3, ako aj okná so skrytým krídlom, otočné, kyvné.

Profily majú trojkomorovú stavbu. Konštrukčná hĺbka profilov hliníkového okna je 60 mm (rám) a 69 mm (krídlo), dverí 60 mm (rám i krídlo). Hrúbka sklenej výplne v rozmedzí 5 - 41 mm Súčiniteľ prestupu tepla Uf = 2,0-3,2W / m2K podľa EN ISO 10077.

INDEX PRECHODU TEPLA Uf > 2,0 W/m²K 

Hliníkové okná
60
Hliníkové okná

HLINÍKOVÉ OKNO
ALUPROF MB-45, MB-45 OFFICE

Systém MB-45 je moderný hliníkový systém určený na výrobu vnútorných príp. vonkajších prvkov bez požiadavky na tepelnú izoláciu. Ponúka riešenia pre rôzne typy deliacich priečok, okien, dverí a to ako štandardných tak aj posuvných (manuálne i automatické ovládanie), pre kývne dvere tzv. lietačky, vitríny, výkladné skrine a pod. Stavebná hĺbka profilov okien i dverí je 45 mm rám / 54 mm krídlo.

 

Hrúbka sklenej výplne v rozmedzí 2 - 34 mm. Zaujímavým a ekonomicky výhodným riešením sú dymotesné dvere bez požiarnej odolnosti MB-45D (v triede S30). Na báze tohto systému je možné konštruovať presklenia kancelárskych priestorov MB 45 OFFICE so sklom ako dominantným prvkom.

 

Predpoklad je použitie kaleného skla v hrúbke 8 - 12 mm (celosklenené krídlo) príp. 5-25mm (fixná časť) 

45

HLINÍKOVÉ OKNO
ALUHAUS 90

Okenno-dverný systém ALUHAUS 90 so zvýšenou tepelnou izoláciou, vybavený prerušeným tepelným mostom. Vyznačuje sa vynikajúcimi parametrami tepelnej izolácie, vodotesnosti, zvukovej izolácie a odolnosti proti zaťaženiu vetrom.

Systém ALUHAUS 90 firmy OKNOPLAST spĺňa všetky požiadavky týkajúce sa úspory energie a ochrany životného prostredia – dosahuje parametre, ktoré prekračujú aj tie najprísnejšie normy platné v súčasnosti. Je tu možnosť ohýbania profilov a výroby atypických okien, možnosť výroby konštrukcií s bezpečnostným kovaním, výroby dvojfarebných konštrukcií.

Profilácia: 3-komorové profily so stavebnou hĺbkou 90 mm (rám okien a dverí, krídlo dverí), 99 mm (okenné krídlo), izolačná vložka pre prerušenie tepelného mosta so šírkou 45 mm, vyrobená z inovatívnych materiálov, hrúbka sklenej výplne v rozmedzí 21-82 mm v prípade otváravých okien, resp. 12-73 mm v prípade dverí a fixných okien. 

INDEX PRECHODU TEPLA Uw > 0,7 W/m²K 
INDEX PRECHODU TEPLA Uf > 0,73 W/m²K. 

Hliníkové okná
90
Hliníkové okná

HLINÍKOVÉ OKNO
ALUALUHAUS 75

Okenno-dverný systém ALUHAUS 75 predstavuje modernú konštrukciu vybavenú prerušeným tepelným mostom. Vyznačuje sa vizuálnou ľahkosťou konštrukcie a využitím veľkých presklení. Je určený na realizáciu komplexných architektonických riešení, ktoré kladú vysoké nároky na tepelnú či zvukovú izoláciu. možnosť ohýbania profilov a výroby atypických okien.

Okná a dvere s bezpečnostným kovaním, možnosť výroby dvojfarebných konštrukcií. Možnosť zosúladenia so vzormi vchodových dverí z rady ELITE a TENVIS. Profilácia 3-komorové profily so stavebnou hĺbkou: 75 mm (rám okien a dverí, krídlo dverí), 84 mm (okenné krídlo), izolačná vložka pre prerušenie tepelného mosta so šírkou 34 mm (okná) a špeciálnym tvarom, dodatočné tepelnoizolačné vložky, hrúbka sklenej výplne v rozmedzí 14-70 mm v prípade otváravých okien, resp. 14-61 mm v prípade dverí a fixných okien.

INDEX PRECHODU TEPLA Uw > 0,9 W/m²K
INDEX PRECHODU TEPLA Uf > 1,0 W/m²K 

75
bottom of page