top of page

OPLOTENIE PRE VÁŠ DOM

Oplotenie WIŚNIOWSKI vyznačí váš priestor. Zaistí vašu bezpečnosť a stane sa strážcom domáceho zátišia. Na základe preferencií a požiadaviek našich zákazníkov sme vytvorili desiatky vzorov, ktoré sa ľahko prispôsobia tradičnej i modernej zástavbe. Komfortné riešenie vstupných brán a bránok zaisťuje kontrolu prístupu na váš pozemok. 

Ploty pre domov

FUNKČNÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE 

Oplotenie WIŚNIOWSKI vyznačí váš priestor. Zaistí vašu bezpečnosť a stane sa strážcom domáceho zátišia. Na základe preferencií a požiadaviek našich zákazníkov sme vytvorili desiatky vzorov, ktoré sa ľahko prispôsobia tradičnej i modernej zástavbe. Komfortné riešenie vstupných brán a bránok zaisťuje kontrolu prístupu na váš pozemok. 

oplotenie pre domov

BEZPEČNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ 

Určujúcim prvkom funkčného a spoľahlivého prístupu na pozemok je správne vybratá vstupná brána. V závislosti od podmienok pozemku si môžete vybrať tradičnú dvojkrídlovú bránu alebo komfortnejšiu - posuvnú bránu. Ich samonosná konštrukcia zaisťuje plynulú prevádzku v každých podmienkach. Je to synonymum spoľahlivosti.

 

Pre bezpečnosť a pohodlie užívateľov je pohon týchto brán ukrytý v stĺpiku integrovanom v konštrukcii. Toto unikátne riešenie poskytuje možnosť prístupu k riadiacemu mechanizmu výhradne používateľom, ktorí majú kľúč. Stĺpik tiež chráni mechanizmus pred atmosférickými vplyvmi.

 

Automatická brána má signalizačné svetlo a záťažový vypínač, môže byť navyše vybavená fotobunkami a ochrannou lištou. Automatická brána je zariadenie, preto brána WIŚNIOWSKI spĺňa prísne požiadavky noriem v oblasti bezpečnosti, čo potvrdzuje značka CE na nej umiestnená. 

Ploty pre domov
Ploty pre domov
Ploty pre domov

TRVANLIVOSŤ A TECHNOLÓGIE 

Oceľ je veľmi trvanlivá surovina, v stavebníctve tvorí jeden zo základných konštrukčných materiálov. Využívame fyzikálne, mechanické a technologické vlastnosti výhradne vysoko kvalitnej ocele. Preto získavame komponenty oplotenia s veľkou stabilitou a odolnosťou. Len dobre zabezpečené oplotenie poskytne dlhoročné užívanie bez starostí. Je to rozumná voľba bez nutnosti pravidelnej obnovy povrchu.

 

Oplotenie WIŚNIOWSKI sa vyrába z najtrvanlivejšieho materiálu - ocele a zabezpečujeme proti korózii najlepšou metódou na trhu, metódou žiarového pozinkovania, ktorá je ešte posilnená lakovaným povlakom práškovými farbami. Pretože pozinkovanie a maľovanie v systéme DUPLEX prebieha na výrobnej linke, ktorá bola vytvorená špeciálne pre potreby oplotenie WIŚNIOWSKI, kontrolujeme proces pri každom kroku a zabezpečujeme najvyššiu dosiahnuteľnú kvalitu.

 

Potvrdzujeme túto skutočnosť desaťročnou zárukou proti korózii na oceľové prvky oplotenia. Presnosť výroby komponentov zabezpečuje používanie automatických laserov, ohýbačiek a perfektnej ručnej práce na výrobnej linke. 

2-KRÍDLOVÉ BRÁNY

Dvojkrídlová brána s pevnou konštrukciou sa montuje na systémové oceľové alebo murované stĺpiky prostredníctvom montážnych doštičiek. 

Krídla sa pohybujú na závesoch umiestnených v osi brány v závislosti od druhu. Výplň tvoria oceľové profily alebo prúty. Brány majú symetrické krídla, kde pasívne krídlo má západku. 

Ručné brány sú vybavené zámkom a západkou blokujúcou pasívne krídlo do podložia.

Brány s pohonom nie je zámok ani západka, kde funkciu blokády plní pohon.

Ploty pre domov

RUČNÉ PREVEDENIE ALEBO S POHONOM

Ploty pre domov
Ploty pre domov
2kridlove brany

MONTÁŽNE PODMIENKY

Montážne rozmery a ich označenie potrebné pre správny výber a montáž dvojkrídlových brán - pohľad zvnútra.

So -  šírka medzi stĺpiky (rozmer na objednávku)

H - výška krídla brány (rozmer na objednávku)

Ploty pre domov

BRÁNKY

Bránky s pevnou konštrukciou montované na systémové oceľové alebo murované stĺpiky prostredníctvom montážnych doštičiek. Krídlo sa pohybuje na závesoch umiestnených v osi brány v závislosti na vzore výplň tvoria oceľové profily alebo prúty.

Ploty pre domov

MONTÁŽNE PODMIENKY

Montážne rozmery a ich označenie potrebné pre správny výber a montáž dvojkrídlových brán - pohľad zvnútra.

So -  šírka medzi stĺpikami (rozmer na objednávku)

H - výška krídla branky (rozmer na objednávku)

Ploty pre domov

POSUVNÉ BRÁNY

Posuvné brány sú samonosné konštrukcie, kde nosná štruktúra je usadená v základoch prostredníctvom základových skrutiek. Krídlo sa pohybuje niekoľko centimetrov nad podložím, vďaka čomu nie je ničím blokované. V závislosti na vzore výplne tvorí oceľové profily alebo prúty.

Nosná koľajnička 95x85 mm je pripevnená ku krídlu brány. Pojazdná koľajnička je vyrábaná bezodpadným spôsobom z pozinkovaného plechu - tento unikátny výrobný postup jedného z najdôležitejších prvkov posuvných brán zaručuje funkčnú, plynulú a tichú prevádzku brány. Pojazdné komponenty v koľajničke - 95x85 [mm].  

Ploty pre domov

RUČNÉ PREVEDENIE ALEBO S POHONOM

Ploty pre domov
Ploty pre domov
posuvne brany

FUNKČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

MONTÁŽNE PODMIENKY

Montážne rozmery a ich označenie potrebné pre správny výber a montáž posuvných brán - vráta pravá, pohľad zvnútra.

So -  šírka medzi stĺpikami (rozmer na objednávku)

H - výška krídla brány (rozmer na objednávku)

Ploty pre domov