OPLOTENIE PRE VÁŠ DOM

Oplotenie WIŚNIOWSKI vyznačí váš priestor. Zaistí vašu bezpečnosť a stane sa strážcom domáceho zátišia. Na základe preferencií a požiadaviek našich zákazníkov sme vytvorili desiatky vzorov, ktoré sa ľahko prispôsobia tradičnej i modernej zástavbe. Komfortné riešenie vstupných brán a bránok zaisťuje kontrolu prístupu na váš pozemok. 

Ploty pre domov

FUNKČNÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE 

Oplotenie WIŚNIOWSKI vyznačí váš priestor. Zaistí vašu bezpečnosť a stane sa strážcom domáceho zátišia. Na základe preferencií a požiadaviek našich zákazníkov sme vytvorili desiatky vzorov, ktoré sa ľahko prispôsobia tradičnej i modernej zástavbe. Komfortné riešenie vstupných brán a bránok zaisťuje kontrolu prístupu na váš pozemok. 

 

BEZPEČNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ 

Určujúcim prvkom funkčného a spoľahlivého prístupu na pozemok je správne vybratá vstupná brána. V závislosti od podmienok pozemku si môžete vybrať tradičnú dvojkrídlovú bránu alebo komfortnejšiu - posuvnú bránu. Ich samonosná konštrukcia zaisťuje plynulú prevádzku v každých podmienkach. Je to synonymum spoľahlivosti.

 

Pre bezpečnosť a pohodlie užívateľov je pohon týchto brán ukrytý v stĺpiku integrovanom v konštrukcii. Toto unikátne riešenie poskytuje možnosť prístupu k riadiacemu mechanizmu výhradne používateľom, ktorí majú kľúč. Stĺpik tiež chráni mechanizmus pred atmosférickými vplyvmi.

 

Automatická brána má signalizačné svetlo a záťažový vypínač, môže byť navyše vybavená fotobunkami a ochrannou lištou. Automatická brána je zariadenie, preto brána WIŚNIOWSKI spĺňa prísne požiadavky noriem v oblasti bezpečnosti, čo potvrdzuje značka CE na nej umiestnená. 

Ploty pre domov
Ploty pre domov
Ploty pre domov

TRVANLIVOSŤ A TECHNOLÓGIE 

Oceľ je veľmi trvanlivá surovina, v stavebníctve tvorí jeden zo základných konštrukčných materiálov. Využívame fyzikálne, mechanické a technologické vlastnosti výhradne vysoko kvalitnej ocele. Preto získavame komponenty oplotenia s veľkou stabilitou a odolnosťou. Len dobre zabezpečené oplotenie poskytne dlhoročné užívanie bez starostí. Je to rozumná voľba bez nutnosti pravidelnej obnovy povrchu.

 

Oplotenie WIŚNIOWSKI sa vyrába z najtrvanlivejšieho materiálu - ocele a zabezpečujeme proti korózii najlepšou metódou na trhu, metódou žiarového pozinkovania, ktorá je ešte posilnená lakovaným povlakom práškovými farbami. Pretože pozinkovanie a maľovanie v systéme DUPLEX prebieha na výrobnej linke, ktorá bola vytvorená špeciálne pre potreby oplotenie WIŚNIOWSKI, kontrolujeme proces pri každom kroku a zabezpečujeme najvyššiu dosiahnuteľnú kvalitu.

 

Potvrdzujeme túto skutočnosť desaťročnou zárukou proti korózii na oceľové prvky oplotenia. Presnosť výroby komponentov zabezpečuje používanie automatických laserov, ohýbačiek a perfektnej ručnej práce na výrobnej linke. 

2-KRÍDLOVÉ BRÁNY

Dvojkrídlová brána s pevnou konštrukciou sa montuje na systémové oceľové alebo murované stĺpiky prostredníctvom montážnych doštičiek. 

Krídla sa pohybujú na závesoch umiestnených v osi brány v závislosti od druhu. Výplň tvoria oceľové profily alebo prúty. Brány majú symetrické krídla, kde pasívne krídlo má západku. 

Ručné brány sú vybavené zámkom a západkou blokujúcou pasívne krídlo do podložia.

Brány s pohonom nie je zámok ani západka, kde funkciu blokády plní pohon.

Ploty pre domov

RUČNÉ PREVEDENIE ALEBO S POHONOM

Ploty pre domov
Ploty pre domov
 

MONTÁŽNE PODMIENKY

Montážne rozmery a ich označenie potrebné pre správny výber a montáž dvojkrídlových brán - pohľad zvnútra.

So -  šírka medzi stĺpiky (rozmer na objednávku)

H - výška krídla brány (rozmer na objednávku)

Ploty pre domov

BRÁNKY

Bránky s pevnou konštrukciou montované na systémové oceľové alebo murované stĺpiky prostredníctvom montážnych doštičiek. Krídlo sa pohybuje na závesoch umiestnených v osi brány v závislosti na vzore výplň tvoria oceľové profily alebo prúty.

Ploty pre domov

MONTÁŽNE PODMIENKY

Montážne rozmery a ich označenie potrebné pre správny výber a montáž dvojkrídlových brán - pohľad zvnútra.

So -  šírka medzi stĺpikami (rozmer na objednávku)

H - výška krídla branky (rozmer na objednávku)

Ploty pre domov

POSUVNÉ BRÁNY

Posuvné brány sú samonosné konštrukcie, kde nosná štruktúra je usadená v základoch prostredníctvom základových skrutiek. Krídlo sa pohybuje niekoľko centimetrov nad podložím, vďaka čomu nie je ničím blokované. V závislosti na vzore výplne tvorí oceľové profily alebo prúty.

Nosná koľajnička 95x85 mm je pripevnená ku krídlu brány. Pojazdná koľajnička je vyrábaná bezodpadným spôsobom z pozinkovaného plechu - tento unikátny výrobný postup jedného z najdôležitejších prvkov posuvných brán zaručuje funkčnú, plynulú a tichú prevádzku brány. Pojazdné komponenty v koľajničke - 95x85 [mm].  

Ploty pre domov

RUČNÉ PREVEDENIE ALEBO S POHONOM

Ploty pre domov
Ploty pre domov
 

FUNKČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

MONTÁŽNE PODMIENKY

Montážne rozmery a ich označenie potrebné pre správny výber a montáž posuvných brán - vráta pravá, pohľad zvnútra.

So -  šírka medzi stĺpikami (rozmer na objednávku)

H - výška krídla brány (rozmer na objednávku)

Ploty pre domov
Ploty pre domov

POHON V STĹPIKU

Automat umiestnený v oceľovom stĺpiku posuvných brán WIŚNIOWSKI je jediné takéto riešenie na trhu. Miesto vonkajších zariadení, ktoré bývajú často ukradnuté a hyzdia oplotenie, sa oplatí objednať bránu s integrovaným automatom. Stĺpik chráni mechanizmus pred vplyvmi počasia. V prípade prerušenia prúdu možno jednoducho odblokovať automat a otvoriť bránu ručne.

Ploty pre domov

SEGMENTY A STĹPIKY

Komponenty pevnej konštrukcie montované k stĺpiku prostredníctvom montážnych prvkov.
Komponenty v závislosti od druhu výplne tvoria oceľové profily alebo prúty.

Stĺpiky sú vyrobené z oceľových profilov. Stĺpiky môžu byť montované do betónových základov alebo na podstavec upevnený pomocou kotiev do spevneného podložia. Hĺbka základov musí byť väčšia ako hĺbka zamŕzania v danej oblasti. 

Ploty pre domov
 

MONTÁŽNE PODMIENKY

Montážne rozmery a ich označenie potrebné pre správny výber a montáž posuvných brán - vráta pravá, pohľad zvnútra.

S -  šírka komponentu (rozmer na objednávku)

So - šírka medzi stĺpikmi

H - výška komponentu (rozmer na objednávku)

Ploty pre domov

MULTIBOX - STĹPIK INÝ AKO OSTATNÉ 

Firma WIŚNIOWSKI sa rozhodla zmeniť chápanie tradičného stĺpika oplotenia tým, že mu dodali dodatočný, nový význam. Tak vznikol Multibox - prvý funkčný stĺpik oplotenia integrovaný s poštovou schránkou, videofónom príp. kódovým vypínačom. Skrýva solídnu konštrukciu, ktorá umožňuje ho využiť ako zachytávací stĺpik pre bránu či bránku, čo vytvára vizuálnu harmóniu a spojitosť celého oplotenia.

Štylistika stĺpika Multibox bola vymyslená tak, aby plynulo zapadal do všetkých modelov bran a oplotenia firmy WIŚNIOWSKI. Je tiež k dispozícii v plnej palete farieb.

Ploty pre domov

Všetky prvky sú dobre zabezpečené proti nárokom počasia, takže sa nemusíme zaoberať ich údržbou. Je tiež možné namontovať niekoľko vstupov pre poštové schránky, čo sa hodí v prípade viacegeneračného domu alebo pozemku, kde jedna bránka predstavuje vstup pre niekoľko domov. Bezpečnosť je základ, ktorý zaručujú všetky stĺpiky oplotenia firmy WIŚNIOWSKI, ale len Multibox poskytuje zákazníkom tak široké možnosti úpravy a dovybavenia o elektronické funkcie, tak užitočné pri každodennom používaní brány alebo bránky.

MOŽNOSTI PREVEDENIA

Ploty pre domov

OCHRANA PROTI KORÓZII

 
Ploty pre domov

TRVANLIVOSŤ

Vynikajúce izolačné vlastnosti okna zabezpečuje sedemkomorový profil triedy A so stavebnou hĺbkou 82 mm, termická bariéra SpaceBlock a tri celoobvodové tesnenia. Možnosť zasklenia štvorsklom plneným kryptónom s Ug = 0,3 W/m²K pre docielenie súčiniteľa prestupu tepla pre celé okno Uw = 0,6 W/m²K.

Ploty pre domov

OCHRANA

Zinkovanie je ekonomicky efektívnou technikou nielen v procese vytvárania, ale aj užívania. Zinkované oplotenia WIŚNIOWSKI nepotrebujú údržbu svojho povrchu veľa rokov. V priebehu rokov nie je potrebné sa starať o zabezpečenie prvkov pomocou drahých prostriedkov, ktoré je potrebné používať u tradičných oplotení. 

Ploty pre domov

ODOLNOSŤ

Proces zinkovania WIŚNIOWSKI je v súlade s európskou normou PN-EN ISO 1461, ktorá zaručuje zodpovedajúcu kvalitu zinkovaných výrobkov. Zinkovaný povlak je odolný voči vysokým a nízkym teplotám a UV žiareniu a vďaka týmto vlastnostiam zaručuje optimálnu antikoróznu ochranu oceľových povrchov.

Ploty pre domov

DUPLEX

Spojenie vlastností zinkovaného povlaku a lakovaného povlaku v systéme DUPLEX WIŚNIOWSKI. Po celú dobu, nezávisle na poveternostných podmienkach, máme istotu, že oplotenie WIŚNIOWSKI bude mať estetický vzhľad. Používanie farebnej palety RAL umožňuje výber vhodnej polyesterovej farby, ochranného povlaku. Umožňuje v značnej miere predĺžiť životnosť oplotenia.

FARBY A ŠTRUKTÚRY

ŠTANDARDNÉ MATNÉ FARBY

NEŠTANDARDNÉ MATNÉ FARBY

ŠPECIÁLNE FARBY

HOMEINCLUSIVE 2.0 FARBY